LepidotteriLepidoptera

Famiglia : Nymphalidae

Superfamiglia : Papilionoidea

Aglais urticae
Aglais urticae

Anartia jatrophae
luteipicta
Anartia jatrophae luteipicta

Apatura ilia
Apatura ilia

Apatura iris
Apatura iris

Argynnis adippe
Argynnis adippe

Argynnis aglaja
Argynnis paphia

Argynnis niobe
Argynnis niobe

Argynnis pandora
Argynnis pandora

Argynnis paphia
Argynnis paphia

Argynnis paphia valesina
Argynnis paphia valesina

Biblis hyperia aganisa
Biblis hyperia aganisa

Boloria napaea
Boloria napaea

Boloria pales
Boloria pales

Boloria selene
Boloria selene

Brenthis daphne
Brenthis daphne

Brenthis ino
Brenthis ino

Brintesia circe
Brintesia circe

Caligo memnon
Caligo memnon

Chlosyne lacinia
adjutrix
Chlosyne lacinia adjutrix

Clossiana euphrosyne
Clossiana euphrosyne

Danaus plexippus
Danaus plexippus - Monarca

Dryadula phaetusa
Banded orange heliconian
Dryas iulia - Julia Heliconian

Dryas iulia
Dryas iulia - Julia Heliconian

Heliconius charitonius
Heliconius_charitonius

Heliconius erato
Heliconius Erato

Hipparchia fagi
Hipparchia fagi

Hipparchia genava
Hipparchia genava

Hipparchia hermione
Hipparchia hermione

Hipparchia semele
Hipparchia semele

Hipparchia statilinus
Hipparchia statilinus

Inachis io
Inachis io

Issoria lathonia
Issoria lathonia

Lasiommata maera
Lasiommata maera

Lasiommata megera
Lasiommata megera

Lasiommata petropolitana
Lasiommata petropolitana

Limenitis camilla
Limenitis camilla

Limenitis populi
Limenitis populi

Limenitis reducta
Limenitis reducta

Maniola jurtina
Maniola jurtina

Maniola jurtina
hispulla
Maniola jurtina

Melanargia arge
Melanargia arge

Melanargia galathea
Melanargia galathea

Melitaea athalia
Melitaea athalia

Melitaea celadussa
Melitaea celadussa

Melitaea didyma
Melitaea didyma

Melitaea didyma
meridionalis
Melitaea didyma merisionalis

Melitaea phoebe
Melitaea phoebe

Minois dryas
Minois dryas

Nymphalis antiopa
Nymphalis antiopa

Pararge aegeria
Pararge aegeria

Philaethria dido
Dido longwing
Pararge aegeria

Polygonia c-album
Polygonia c-album

Pyronia cecilia
Pyronia cecilia

Pyronia tithonus
Pyronia tithonus

Satyrus ferula
Satyrus_ferula

Vanessa atalanta
Vanessa atalanta

Vanessa cardui
Vanessa cardui vaiRitorna


vaigo to Home  Autore: Solaxart    e-mail:solaxart@preboggion.it