LepidotteriLepidoptera

Pyronia tithonus  - Titonia  -  Gatekeeper

 

Ordine

Lepidoptera

Superfamiglia

Papilionoidea

Famiglia

Nymphalidae  (ninfalidi)

Genere/specie

Pyronia tithonus

Nome comune

Titonia

English name

Gatekeeper

 


Pyronia tithonus :  Titonia ;   Gatekeeper 

Pyronia tithonus: Titonia ;   Gatekeeper

Pyronia tithonus: Titonia ;   Gatekeeper

Pyronia tithonus: Titonia ;   Gatekeeper

Pyronia tithonus: Titonia ;   Gatekeeper

Pyronia tithonus: Titonia ;   Gatekeeper


vaiRitorna


vaigo to Home  Autore: Solaxart    e-mail: solaxart@preboggion.it