LepidotteriLepidoptera

Zygaena oxytropis

 

Ordine

Lepidoptera

Superfamiglia

Zygaenoidea

Famiglia

Zygaenidae

Genere/specie

Zygaena oxytropis

Nome comune

Zigena

English name

--

 


Zygaena oxytropis 

Zygaena oxytropis

Zygaena oxytropis

Zygaena oxytropis


vaiRitorna


vaigo to Home  Autore: Solaxart    e-mail: solaxart@preboggion.it