Odonata - Anisoptera   Odonata - Anisoptera Orthoptera

Staurodeus scalaris

 

Classe

Insecta

Ordine

Orthoptera

Sottordine

Caelifera

Famiglia

Acrididae

Genere/specie

Staurodeus scalaris

Nome comune

Cortippo rumoroso

English name

Large mountain grasshopper

 


Staurodeus scalaris: Cortippo rumoroso; Large mountain grasshopper

Staurodeus scalaris

Staurodeus scalaris


vaiRitorna


vaigo to Home  Autore: Solaxart    e-mail: solaxart@preboggion.it