Odonata - Anisoptera   Odonata - Anisoptera Orthoptera

Staurodeus scalaris

Classe

Insecta

Ordine

Orthoptera

Sottordine

Caelifera

Famiglia

Acrididae

Genere/specie

Staurodeus scalaris

Nome comune

Cortippo rumoroso

English name

Large mountain grasshopper


Staurodeus scalaris: Cortippo rumoroso; Large mountain grasshopper

Staurodeus scalaris

Staurodeus scalarisvaiRitorna


vaigo to Home  Autore: Solaxart    e-mail:solaxart@preboggion.it