Odonata - Anisoptera   Odonata - Anisoptera Orthoptera

Chorthippus parallelus

Classe

Insecta

Ordine

Orthoptera

Sottordine

Caelifera

Famiglia

Acrididae

Genere/specie

Chorthippus parallelus

Nome comune

--

English name

Meadow grasshopper


Chorthippus parallelus (maschio) ♂

Chorthippus parallelus


Chorthippus parallelus (femmina) ♀

Chorthippus parallelus


Chorthippus parallelus (maschio e femmina) ♂ ♀

Chorthippus parallelusvaiRitorna


vaigo to Home  Autore: Solaxart    e-mail:solaxart@preboggion.it