Odonata

Famiglia : Calopterygidae (signorine)

Infraordine : Zygoptera

Calopteryx haemorrhoidalis
Calopteryx virgo

Calopteryx haemorrhoidalis
sottospecie occasi

Calopteryx virgo

Calopteryx splendens
Calopteryx splendens

Ibrido di Calopteryx
splendens-haemorrhoidalis

Calopteryx splendens-haemorrhoidalis

Calopteryx virgo
Calopteryx virgo

Calopteryx xanthostoma
Calopteryx xanthostomavaiRitorna


vaigo to Home  Autore: Solaxart    e-mail:solaxart@preboggion.it