LepidotteriLepidoptera

Famiglia : Sesiidae

Superfamiglia : Sesioidea

Sesia
apiformis
Synanthedon spheciformis - Sesioidea, Sesiidae (Sesidi)

Synanthedon
spheciformis
Synanthedon spheciformis - Sesioidea, Sesiidae (Sesidi)vaiRitorna


vaigo to Home  Autore: Solaxart    e-mail:solaxart@preboggion.it