Crambidae

Superfamiglia : Pyraloidea

Anania
funebris
Anania funebris
Metaxmeste
schrankiana
Metaxmeste schrankiana
Pyrausta
aurata
Pyrausta aurata
Pyrausta
despicata
Pyrausta despicata
Pyrausta
purpuralis
Pyrausta purpuralis

 

 

vaiRitorna

 

 


  Autore: Solaxart    e-mail: solaxart@preboggion.it