LepidotteriLepidoptera

Xanthorhoe montanata  -  Silver-ground carpet

Ordine

Lepidoptera

Superfamiglia

Geometroidea

Famiglia

Geometridae

Genere/specie

Xanthorhoe montanata

Nome comune

--

English name

Silver-ground carpet


Xanthorhoe montanata:  Silver-ground carpet

Xanthorhoe montanata :  Silver-ground carpet

Xanthorhoe montanata :  Silver-ground carpet

Xanthorhoe montanata :  Silver-ground carpet

Xanthorhoe montanata :  Silver-ground carpetvaiRitorna


vaigo to Home  Autore: Solaxart    e-mail:solaxart@preboggion.it