LepidotteriLepidoptera

Papilio rumiko

 

Ordine

Lepidoptera

Superfamiglia

Papilionoidea

Famiglia

Papilionidae (Papilionidi)

Genere/specie

Papilio rumiko

Nome comune

--

English name

--

 


Papilio rumiko:  (female)

Iphiclides  podalirius   Podalirio - Scarce Swallowtail


vaiRitorna


vaigo to Home  Autore: Solaxart    e-mail: solaxart@preboggion.it