LepidotteriLepidoptera

Papilio rumiko

Ordine

Lepidoptera

Superfamiglia

Papilionoidea

Famiglia

Papilionidae (Papilionidi)

Genere/specie

Papilio rumiko

Nome comune

--

English name

--


Papilio rumiko:  (female)

Papilio rumikovaiRitorna


vaigo to Home  Autore: Solaxart    e-mail:solaxart@preboggion.it