LepidotteriLepidoptera

Iphiclides podalirius  -  Podalirio  -  Scarce Swallowtail

 

Ordine

Lepidoptera

Superfamiglia

Papilionoidea

Famiglia

Papilionidae (Papilionidi)

Genere/specie

Iphiclides podalirius

Nome comune

Podalirio

English name

Scarce Swallowtail

 


Iphiclides  Podalirius :   Podalirio ( femmina )   -  Scarce Swallowtail (female)

Iphiclides podalirius  Podalirio - Scarce Swallowtail

Iphiclides podalirius  Podalirio - Scarce Swallowtail

Iphiclides podalirius  Podalirio - Scarce Swallowtail

Iphiclides podalirius  Podalirio - Scarce Swallowtail

Iphiclides Podalirius ( Podalirio ) - femmina

Iphiclides Podalirius ( Podalirio ) - maschio - ha le ali consumateIphiclides  Podalirius :   Podalirio ( maschio )   -  Scarce Swallowtail (male)

Iphiclides Podalirius - Podalirio ( maschio ) - Scarce Swallowtail (male)

Iphiclides Podalirius ( maschio )

Iphiclides Podalirius ( Podalirio )

Iphiclides Podalirius - Podalirio

Iphiclides Podalirius - Podalirio

Iphiclides Podalirius - Podalirio

Iphiclides podalirius - Podalirio - Scarce Swallowtail

Iphiclides podalirius - Podalirio - Scarce Swallowtail

Iphiclides podalirius ; PodalirioIphiclides  Podalirius :   Podalirio ( bruco )   -  Scarce Swallowtail (caterpillar)

Iphiclides Podalirius: Podalirio (bruco) - Scarce Swallowtail (caterpillar)


vaiRitorna


vaigo to Home  Autore: Solaxart    e-mail: solaxart@preboggion.it