Dittero ColeotteroInsecta

Famiglia : Stratiomyidae

Classe : Insecta

Ordine : Diptera

Chloromyia formosa
(Mosca soldato)
Chloromyia formosa

Clitellaria ephippium
(Mosca soldato)
Clitellaria ephippiumvaiRitorna


vaigo to Home  Autore: Solaxart    e-mail:solaxart@preboggion.it